Om oss

Bergen Orlogsforening – (BOF) ble stiftet den 27. april 1950

Bergen Orlogsforening ble stiftet på Marineholmen i Bergen den 27.april 1950 av personell som hadde tjenestegjort i Marinen, Handels- og Fiskeflåten. Skipsredere i Bergen var også en del av stifterne av Orlogsforeningen.

HER ER FORHISTORIEN TIL ORLOGSFORENINGEN

Det ble nedsatt et arbeidsutvalg av personer fra Sjøforsvaret og den Norske marine, Handels- og Fiskeflåten og utvalget ble ledet av skipsreder Eilert Lund. De fremla forslag om dannelse av en orlogsforening i Bergen. Det ble deretter enstemmig vedtatt å danne en orlogsforening og etter en del diskusjon vedtok mat at foreningens navn skal være Bergen Orlogsforening. Lover ble også behandlet og enstemmig vedtatt.

  • §-1. Foreningens navn er: Bergen Orlogsforening og formålet er å samle sine medlemmer på upolitisk grunnlag i å arbeide for styrke forsvarsviljen i det norske folk.

historien fortsetter under bildet.

I henhold til lovens §-4 ble det så foretatt valg, som fikk følgende utfall.

  • Formann ble valgt Orlogskaptein A.J. Mangschaou med 13 stemmer
  • Viseformann ble valgt skipsreder Eilert Lund med 17 stemmer
  • Sekretær og kasserer ble valgt løytnant Stoermann Ness med 16 stemmer

Første styremøte: Fredag den 5. mai 1950 kl. 17:00 ble fulltallig styremøte avholdt på skipsreder Lunds kontor. Referat fra møtet ble opplest og underskrevet.

Første medlemsmøte: Onsdag den 24. mai kl. 19:00 avholdt foreningens sitt første ordinære medlemsmøte i peisestuen på Marineholmen, der var fremøtt 27 medlemmer. på grunn av sykdom var formannen desverre forhindret fra å delta og i hans sted ledet viseformann Eilert Lund møtet.

Hva skjedde på møtet: Etter å ha ønsket alle velkommen. overlot Eilert Lund ordet til admiral Briseid, som foreningens første foredragsholder.

Kommandørkaptein T. Briseid, sjefen på «Olav Tryggvason», har fått vite at kamp hadde funnet sted i Ytre Oslofjord og at krigsskip av ukjent nasjonalitet sannsynligvis hadde forsert linjen Rauer (nord for Hankø/Fredrikstad) – Bolærne (øst for Nøtterøy) på nordgående kurs.

Admiralen kåserte om mineleggeren KNM Olav Trygvason»sin kamp på Horten Havn den 9. april 1940, da den senket et tysk fartøy og hindret i første omgang «Albatros» å trenge inn på havnen. Med sin saklige og spennende beretning hold admiralen samtlige slukt fengslet i historien. Aedmiralen høstet langvarig bifall for kåseriet, og vise formann brakte ham deretter foreningens takk. Har du lyst til å lese mer om dette slaget, kan du finne dette på Maritime & Marinehistorisk forum på vår nettside.

Så gikk man til bords og nøt lapskaus og øl som medlemmene lot seg smake i full mon. Det selskapelige samvær fortsatte med gode diskusjoner.

Marineholmen: var senter og base for Marinekomando Vest «MKV». Der var administrasjonen, verksteder. Marineholmen var base og havn for 12 ubåter og moderskipet KNM «Elida», 21 kanon og torbedobåter, korvetter, minesveipere, patruljebåter og dykkerskip.

Medlemmene som var i foreningen var vesentlig personell som hadde deltatt i 2. verdenskrig.

Den første tiden var møtene i peisestuen på Marineholmen, senere Sjøkrigsskolen,

 

 

Dagens Orlogsforening rekrutterer sine medlemmer fra de samme yrkesgrupper. I dag er det aktuelt å rekruttere fra den Maritime sektor i Bergen.

En viktig drivkraft var ønsket om å ta vare på det samhold og fellesskapet som var etablert om bord i Marinens fartøyer under den andre verdenskrig.

“Fra gast til admiral”

NOF motto, gir uttrykk for det teamwork som kreves for å mestre krigens krav, så vel som oppgavene i fred.

HKH Kronprins Olav som selv hadde vært forsvarsjef under krigen, lykkeønsket det nye tiltaket i Sjøforsvaret, og forbundet har siden kunnet glede seg over å være under beskyttelse av HM Kongen.

 

 

Det var Kong Haakon VII som gav tillatelse til å bruke kongekronen på toppen av Norges Orlogsforbunds (NOF) crest.

Norges Orlogsforbund har i dag foreninger i Bergen, Kristiansand, Drammen, Oslo og Fredrikstad.

Foto:Kongehuset