Bergen beholder stillingen som Norges suverent største skipsfartsby.

Tross i at stadig færre skip er registrert i NIS, Norsk internasjonalt skipsregister beholder Bergen stillingen som Norges suverent største skipsfartsby i følge Dagens Næringsliv.

Per 1. oktober antall skip i NIS redusert til 523. Det er 17 færre fartøyer som fører NIS-flagg nå enn det var ved årsskiftet.

Nye data fra Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene i Bergen viser at 413 skip er blitt slettet i NIS-registeret siden 2010 i forbindelse med salg eller utflagging. I samme periode er 353 fartøyer ifølge seksjonssjef Ole J. Kamlund ført inn i registeret.

Bergen beholder posisjonen som Norges og Nordens ledende sjøfartsby. Nesten halvparten av alle NIS-skipene er hjemmehørende i Bergen, skriver DN.

 

Handelsflåten på over 1100 fartøyer

Byen er også den desidert største hjemmehavnen for fartøyer registrert i det ordinære norske skipsregisteret, Nor. Til sammen teller den Bergensregistrerte flåten i NIS og Nor nær 500 skip.

Men ifølge lederen i Bergens Rederiforening, Øystein Meland, er det reelle tallet vesentlig høyere:

– Mye av shippingvirksomheten i Bergen er industriell skipsfart innen tørrlast og kjemikalietankfart. En betydelig del av denne aktiviteten skjer i utlandet. Som følge av dette er det mange skip som kontrolleres av rederier hjemmehørende i Bergen som av kommersielle grunner seiler under utenlandsk flagg.

– Når disse inkluderes, øker handelsflåten i Bergen ifølge våre tall til over 1100 fartøyer, sier Meland.

– Bergen har en komplett maritim klynge, forteller han.

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi i Bergen på andre plass

Hvis NIS og Nor sees under ett er Ålesund nummer to etter Bergen målt i antall skip med 228, foran Oslo med 164 fartøyer.

Vektet etter antall bruttoregistertonn er det Oslo-rederiet Höegh som veier tyngst i NIS-registeret med sine bilskip og enkelte av gasstankerne som drives av Höegh LNG.

Det tar en knepen førsteplass foran Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi i Bergen etter at Jebsen nylig har flagget ut seks av sine eldre fartøyer.

På de neste plassene følger Grieg Shipping i Bergen, Wilh. Wilhelmsen på Lysaker og Spar Shipping i Bergen.

Også Odfjell SE i Bergen og Solvang i Stavanger er sammen med BW-gruppen – Bergesen WorldWide-gruppen i Oslo – og Jo Tankers i Bergen på ti-på-topp-listen over rederier med NIS-registrerte skip.

   

Rederiforbundet antyder allikevel bekymring

Administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund mener utviklingen i den norskflaggede flåten de siste ti årene gir grunn til bekymring.

– Mens den samlede norskkontrollerte flåten har vist vekst, har både andel og antall skip under norsk flagg vist en vedvarende fallende tendens. Antall skip i Nor-registeret er relativt stabilt, men vi har mistet et betydelig antall skip i NIS. Samlet sett har det norske flagget svekket seg og veksten i den norskkontrollerte flåten har skjedd under utenlandsk flagg, forteller Henriksen videre til DN.

Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund